Pečuj

 

Pečuj je jedan od najlepših mađarskih gradova. Nalazi se u jugozapadnom delu Mađarske, u županiji Baranja. Na svakom koraku nalaze se brojni kulturno-istorijski spomenici iz različitih epoha. Ovde su svoj trag ostavili Rimljani, Sloveni, Mađari, Turci,Nemci,Jevreji… Zbog izuzetnih vrednosti, istorijsko jezgro Pečuja nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine,a grad je 2010.godine proglašen za evropsku prestonicu culture.

 

Polazak iz Beograda u 05:30 časova, parking kod Sajma. Vožnja do Pečuja sa usputnim zadržavanjima zbog obavljanja graničnih formalnosti. Nakon dolaska pešačko razgledanje grada: Sinagoga, Gazi Kasim pašina džamija, spomenik Hunjadi Janoš, Županija,katedrala Svetih Petra i Pavla...
Slobodno vreme za individualne aktivnosti i razgledanje ili poseta tržnom centru ARKAD.
Polazak iz Pečuja oko 18 časova. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

 

TERMIN: 08.12.2018.

 

CENA ARANŽMANA: 19 €

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
Usluge turističkog vodiča tokom trajanja putovanja
Programski obilasci
Troškovi organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Putno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi

 

NAPOMENE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 plativih putnika.

 

NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE
na dan uplate
Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)
Odloženo plaćanje: 40% gotovinski prilikom rezervacije, ostatak čekovima u tri mesečne rate (deponovanje čeka najkasnije 10 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana)

 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

Aranžman rađen na bazi minimum 70 putnika.
Organizator putovanja Turistička agencija “BANBUS”.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije «BANBUS» usaglašeni sa YUTA

leto 2017 banbus

© 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.