Temišvar

 

Temišvar je najveći grad Banata, četvrti po veličini u Rumuniji. Poznat je kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Grad nazivaju „ Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Hazburgovaca a njegov centar podseća na stari deo Beča. Znamenitosti grada se nalaze na tri trga: Trg Pobede na kom su zdanje Opere i Nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, Trg Slobode, na kom se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decibela, poslednjeg Dačkog kralja, Trg Jedinstva na kom su Stub kuge, Rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata i Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve.
Polazak iz Beograda oko 5.30h Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei)…Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Iulius mall i oko 18h polazak ka Beogradu. Dolazak u kasnim večernjim časovima.

 

TERMIN POLASKA: 22.12. 2018.

 

CENA ARANŽMANA: 1.199,00 din/po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
Usluge turističkog vodiča tokom trajanja putovanja
Programski obilasci
Troškovi organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Putno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi

 

NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate
Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)
Odloženo plaćanje: 40% gotovinski prilikom rezervacije, ostatak čekovima u tri mesečne rate (deponovanje čeka najkasnije 10 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana)

 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Aranžman rađen na bazi minimum 70 putnika.
Organizator putovanja Turistička agencija “BANBUS”.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije «BANBUS» usaglašeni sa YUTA

 

leto 2017 banbus

© 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.